Książka

„Gubińskie Mokradła. To tylko 10 kilometrów” J. Lewandowskiego jest drugim wydaniem publikacji na temat Rezerwatu wznowionym z inicjatywy Fundacji „Gubińskie Mokradła”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze wydanie książki z 2013 r.