Aktualności

10 lat Rezerwatu Gubińskie Mokradła

  • 13 marca 2021

Pierwszego marca tego roku upłynęło dokładnie 10 lat od dnia powstania rezerwatu przyrody „Gubińskie Mokradła”. Dnia 01.03.2011 roku Dyrektor Regionalny Ochrony Środowiska Jan Rydzanicz podpisał stosowne zarządzenie.

Stało się to z inicjatywy właściciela terenu na, którym w całości znajduje
się rezerwat, przy pomocy dr. Andrzeja Jermaczka z Klubu Przyrodników i aprobacie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki ich wspólnym staraniom powstał pierwszy w Polsce rezerwat przyrody zlokalizowany w całości na terenie prywatnym utworzony na wniosek właściciela tegoż terenu.

W roku 2013 wydano książkę: „Gubińskie Mokradła. To tylko 10 kilometrów” autorstwa przyrodnika, ornitologa Juliana Lewandowskiego. Autor tej publikacji prowadzi w Rezerwacie wieloletne, regularne obserwacje – przede wszystkim ornitologiczne. Drugie wydanie publikacji na temat Rezerwatu wznowiono z inicjatywy Fundacji „Gubińskie Mokradła” i jest ono aktualnie dostępne dla chcących bliżej
poznać Rezerwat.


Najbardziej jaskrawym osiągnięciem w historii Rezerwatu, jest trzykrotne wyprowadzenie młodych przez parę rybołowów gniazdujących w Rezerwacie w specjalnie dla nich zbudowanym sztucznym gnieździe. W celu zachęcenia rybołowów do gniazdowania właściciel terenu, na którym
znajduje się Rezerwat, z prywatnych środków ufundował słup oraz platformę z gniazdem.


Codzienność w Rezerwacie polega jednak na prowadzeniu regularnej ochrony czynnej. Opiera się ona przede wszystkim na utrzymywaniu, zajmujących zdecydowaną większość Rezerwatu, łąk wilgotnych w korzystnej dla realizacji zadań ochronnych Rezerwatu kondycji. W tym celu należy przede wszystkim ekstensywnie użytkować łąki oraz dbać o odpowiednie stosunki wodne w rezerwacie.