Archive: marzec 2021 - Rezerwat Gubińskie Mokradła

Wiosenne Mokradła

  • 29 marca 2021
Wiosenne Mokradła

Zakończyły się zaloty bielików i kruków, po efektownych lotach tokowych, oba gatunki zasiadły na gniazdach. Gęsi gęgawe, a także żurawie rozpoczęły okres godowy. Po terenie rezerwatu samice dzików (lochy),prowadzają swoje pasiaste potomstwo. Niespodziankę sprawił rybołów, który pojawił się na lęgowisku, już 12 marca, ale ponowne zamarznięcie zbiorników o stojącej lub bardzo wolno płynącej wodzie, zmusiły go do przeniesienia się nad rzeki (Odra, Nysa), gdzie miał możliwość zdobywania pokarmu. Wrócił 27 marca, a w dzień później, odnotowano już parę ptaków...

Czytaj więcej

10 lat Rezerwatu Gubińskie Mokradła

  • 13 marca 2021

Pierwszego marca tego roku upłynęło dokładnie 10 lat od dnia powstania rezerwatu przyrody "Gubińskie Mokradła”. Dnia 01.03.2011 roku Dyrektor Regionalny Ochrony Środowiska Jan Rydzanicz podpisał stosowne zarządzenie. Stało się to z inicjatywy właściciela terenu na, którym w całości znajdujesię rezerwat, przy pomocy dr. Andrzeja Jermaczka z Klubu Przyrodników i aprobacie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki ich wspólnym staraniom powstał pierwszy w Polsce rezerwat przyrody zlokalizowany w całości na terenie prywatnym utworzony na wniosek...

Czytaj więcej