Aktualności

ZIMOWANIE ŻURAWI W REZERWACIE GUBIŃSKIE MOKRADŁA

  • 10 stycznia 2021

Gubińskie Mokradła są ważną ostoją dla lęgowych, wędrujących i zimujących żurawi. Pierwsze lęgowe żurawie odnotowano w początkach lat 80 XX wieku, kiedy to obserwowano jedną parę w okresie lęgowym. Stan ten trwał do lat 90 XX w., wtedy odnotowano już dwie pary lęgowe, lecz dopiero po objęciu ścisłą ochroną (rezerwat) Gubińskich Mokradeł notowano od 2 do 8 par w zależności od stanu wód na rozlewiskach. Poza okresem lęgowym, przelotne żurawie na terenie rezerwatu zatrzymywały się nielicznie, a za jedyną próbę zimowania uznać trzeba obserwację 2 ptaków w lutym 1995 roku. Jednakże w XXI wieku żurawina terenie całego kraju systematycznie przybywało. W rezerwacie z roku na rok było ich coraz więcej, a nie niepokojone ptaki, stworzyły sobie na terenie rozlewisk noclegowisko (ze względu na bezpieczeństwo na miejsca noclegowe żurawie wybierają tereny z płytką wodą stojącą). Fakt ten był nie do przecenienia, ponieważ noclegowisko ma kapitalne znaczenie dla trwałości koncentracji żurawi. Od tej pory na noclegowisko zlatywały się ptaki z całej okolicy, tworząc stada liczące podczas jesiennych wędrówek, nawet sześćset osobników. Nawet w okresie lęgowym na terenie Gubińskich Mokradeł ptaki nie przystępujące do lęgów (nie lęgowe), pozostają w stadach liczących sto i więcej osobników. Żurawie najłatwiej policzyć w dwóch porach doby: rano – wylatujące z miejsca noclegowego na żerowiska (żerowiska oddalone mogą być do 30 km od noclegowiska) oraz wieczorem, podczas zlatywania się na noclegowisko (wieczorem przylot ptaków jest bardziej rozciągnięty w czasie niż ranny odlot, dlatego liczenie ptaków jest dokładniejsze). Ostatnie liczenie zimujących żurawi na terenie rezerwatu Gubińskie Mokradła odbyło się rano w dniu 6 stycznia 2021 roku. Stwierdzono wówczas 147 ptaków wylatujących z noclegowiska. Żeby zobaczyć wylatujące żurawie, najlepiej ustawić się w pobliżu na pół godziny przed wschodem słońca, bowiem po wschodzie dość szybko (w zasadzie w ciągu pół godziny), przelatują na zachód. Podobnie się dzieje wieczorem, lecz trzeba być na stanowisku pół godziny przed zachodem słońca, można wtedy zobaczyć wracające na noclegowisko żurawie, które już z daleka oznajmiają się głośnym klangorem.
Żuraw objęty jest ochroną ścisłą. W Europie uznany jest za gatunek specjalnej troski.

Julian Lewandowski