Archive: styczeń 2021 - Rezerwat Gubińskie Mokradła

ZIMOWANIE ŻURAWI W REZERWACIE GUBIŃSKIE MOKRADŁA

  • 10 stycznia 2021
ZIMOWANIE ŻURAWI W REZERWACIE GUBIŃSKIE MOKRADŁA

Gubińskie Mokradła są ważną ostoją dla lęgowych, wędrujących i zimujących żurawi. Pierwsze lęgowe żurawie odnotowano w początkach lat 80 XX wieku, kiedy to obserwowano jedną parę w okresie lęgowym. Stan ten trwał do lat 90 XX w., wtedy odnotowano już dwie pary lęgowe, lecz dopiero po objęciu ścisłą ochroną (rezerwat) Gubińskich Mokradeł notowano od 2 do 8 par w zależności od stanu wód na rozlewiskach. Poza okresem lęgowym, przelotne żurawie na terenie rezerwatu zatrzymywały się nielicznie, a za jedyną próbę zimowania uznać trzeba obserwację 2 ptaków w lutym...

Czytaj więcej