Archive: wrzesień 2020 - Rezerwat Gubińskie Mokradła

Susza na Mokradłach

  • 2 września 2020

Drugiego lutego, jak co roku, obchodziliśmy Światowy Dzień Mokradeł. Dzień ustanowiony w celu ochrony wszelkich terenów podmokłych. Zgodnie z Konwencją Ramsarską (Międzynarodowa Konwencja o obszarach wodno – błotnych), ochroną objęto wszystkie tereny na styku wody i lądu w bardzo szerokim zakresie; od brzegów mórz i naturalnie płynących rzek,ogromnych obszarów torfowiskowych, po zupełnie małe bagienka śródleśne.Jak ważne jest utrzymanie zasobów wodnych na naszych mokradłach, przekonaliśmy się w ciągu ostatnich latach, bo tak złej sytuacji (suszy) nie było na Gubińskich...

Czytaj więcej