Aktualności

REZERWAT PRZYRODY GUBIŃSKIE MOKRADŁA – podsumowanie roku 2019

  • 31 stycznia 2020

Miniony rok przyniósł kilka ciekawych obserwacji fenologicznych, lęgowych oraz obserwacji stad ptaków odnotowanych na terenie rezerwatu.

Łagodna zima spowodowała, że niektóre ptaki wędrowne zaniechały wędrówek na zimowiska. Od połowy stycznia na mokradłach przebywały gęgawy, żurawie, a nawet droździk, który w normalnych warunkach przylatuje w trzeciej dekadzie marca.

Kontrolowano drzewo noclegowe srok, pod którym zebrano wypluwki tych ptaków. Badania (Uniwersytet Zielonogórski Wydział Nauk Biologicznych) wykazały, że pokarm srok w okresie zimy składał się w 80% ze szczątków roślinnych, a 20 % to szczątki chrząszczy (słonik orzechowiec, naliściak, gnojowiec, guniak czerwczyk), a także ślimak (wstężyc ogrodowy) oraz szczątki nieorganiczne: piasek, żwir i tynk (inf. ust. prof. Leszek Jerzak).

W połowie lutego obserwowano łabędzie nieme – 30, gęś zbożowa – 120, gęgawa – 80, krzyżówka – 60, żuraw – 140, a także pierwsze czajki – 30, parę tokujących bielików, kruków i potrzeszcza. Pojawił się również jeden błotniak zbożowy.

W trzeciej dekadzie lutego odnotowano 40 świergotków łąkowych, szpaki, krogulca (przebywa przez cały rok), srokosza, a stado łabędzi niemych powiększyło się do 50 osobników.

W marcu przyleciało kilka gatunków kaczek: świstun, rożeniec, płaskonos, cyranka, krakwa, oraz inne gatunki ptaków: łyski, samotniki, perkozki. Sporadycznie pojawiają się czaple siwe, wiąże się to niewątpliwie z ubiegłorocznym wyschnięciem zbiorników wodnych, a więc brakiem ryb – głównego ich pożywienia. Na łąkach widać skowronki, trznadle, srokosze, potrzosy szpaki pliszki siwe i pierwsze kląskawki, a także polujące myszołowy i pustułki.

Na początku kwietnia przyleciały pierwsze dymówki, kanie rude, cyraneczki, błotniaki stawowe, oraz rybołowy – flagowe ptaki rezerwatu. Obserwowano parę bocianów czarnych, rzadkiego ptaka – siwerniaka, stado płaskonosów – 60 i żurawi – 150 osobników. Pojawiły się ptaki siewkowe: brodziec śniady łęczak, kszyk, kwokacz, krwawodziób, batalion. Lęgowe ptaki wodne rezerwatu to: łabędzie nieme, gęgawy, płaskonosy, cyranki, cyraneczki, krakwy, krzyżówki, wodniki, łyski, żurawie, perkozki, a także rybołowy, którym udało się wyprowadzić trzy młode.

Niestety w sierpniu po upalnym i suchym lecie mokradła wyschły i ptaki wodne wyniosły się na inne zbiorniki. Natomiast ptaki łąk i enklaw leśnych, wydaje się, że nie odczuły braków wody, również żurawie nocowały na terenie rezerwatu np. w trzeciej dekadzie września naliczono ich 300.

W połowie wrześnie bobry przegrodziły Budoradzankę (ciek) i dwa zbiorniki od północy zaczęły powoli napełniać się wodą, tak że w października przebywało na nich ok. 170 gęgaw.

Podczas kontroli w grudniu, stwierdzono, że zbiorniki powoli się napełniają, a teren rezerwatu nadal stanowi ostaję dla wędrujących ptaków wodnych.

Julian Lewandowski