Archive: styczeń 2020 - Rezerwat Gubińskie Mokradła

REZERWAT PRZYRODY GUBIŃSKIE MOKRADŁA – podsumowanie roku 2019

  • 31 stycznia 2020

Miniony rok przyniósł kilka ciekawych obserwacji fenologicznych, lęgowych oraz obserwacji stad ptaków odnotowanych na terenie rezerwatu. Łagodna zima spowodowała, że niektóre ptaki wędrowne zaniechały wędrówek na zimowiska. Od połowy stycznia na mokradłach przebywały gęgawy, żurawie, a nawet droździk, który w normalnych warunkach przylatuje w trzeciej dekadzie marca. Kontrolowano drzewo noclegowe srok, pod którym zebrano wypluwki tych ptaków. Badania (Uniwersytet Zielonogórski Wydział Nauk Biologicznych) wykazały, że pokarm srok w okresie zimy składał się...

Czytaj więcej