Archive: grudzień 2019 - Rezerwat Gubińskie Mokradła

Dzień w Rezerwacie

  • 29 grudnia 2019
Dzień w Rezerwacie

Około 230 gęsi w tym 170 gęgaw, 46 łabędzi niemych, 1 para krzyżówek, 1 para nurogęsi, 76 żurawi, myszołów, pustułka, kruk oraz 14 saren.

Czytaj więcej