Aktualności

Obserwacje ornitologiczne

  • 2 stycznia 2019

Obserwacje Juliana Lewandowskiego z dnia 31.12.2018 r.:

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus 58 ad + 5 juv – (63)
Łabędź niemy Cygnus olor 16 ad + 6 juv – (22)
Gęś zbożowa Anser fabalis ca. 400
Gęgawa Anser anser ca. 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Fields marked with * are required