Archive: styczeń 2019 - Rezerwat Gubińskie Mokradła

Kolorowe odwiedziny.

  • 13 stycznia 2019
Kolorowe odwiedziny.

Do Rezerwatu zawitały szczygły!

Czytaj więcej

Obserwacje ornitologiczne

  • 2 stycznia 2019
Obserwacje ornitologiczne

Obserwacje Juliana Lewandowskiego z dnia 31.12.2018 r.: Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus 58 ad + 5 juv - (63)Łabędź niemy Cygnus olor 16 ad + 6 juv - (22)Gęś zbożowa Anser fabalis ca. 400Gęgawa Anser anser ca. 100

Czytaj więcej

Woda wróciła do Rezerwatu.

  • 2 stycznia 2019
Woda wróciła do Rezerwatu.

Żurawie w Rezerwacie

  • 1 stycznia 2019
Żurawie w Rezerwacie

Już od początku sierpnia, codziennie po godzinie 16, do Rezerwatu przylatuje na noc około 160 żurawi!

Czytaj więcej